O Timingu

ZAPOSLENI

Direktorica: Barbara ŽELEZNIK barbara.zeleznik@timingljubljana.si
Tehnolog: Blaž Tadej SAGMEISTERblaz.sagmeister@timingljubljana.si
Tehnolog: Rok TEVŽ rok.tevz@timingljubljana.si
Tehnolog: Peter BABIČ peter.babic@timingljubljana.si
Poslovni sekretar: Pija ZALOKAR pija.zalokar@timingljubljana.si
Koordinator: Ana ŠEGRT ana.segrt@timingljubljana.si

UPRAVNI ODBOR

Predsednik: Miran TABORSKI
Direktorica: Barbara ŽELEZNIK
Član - informatika: Samo PRIMOŽIČ
Član - atletika: Jernej REBOLJ
Član - kadri: Dejan BURJA