O Timingu

ZAPOSLENI

Direktorica: Barbara ŽELEZNIK barbara.zeleznik@timingljubljana.si
Tehnolog: Blaž Tadej SAGMEISTERblaz.sagmeister@timingljubljana.si
Tehnolog: Rok TEVŽ rok.tevz@timingljubljana.si
Tehnolog: Peter BABIČ peter.babic@timingljubljana.si
Poslovni sekretar: Pija ZALOKAR pija.zalokar@timingljubljana.si
Koordinator: Ana ŠEGRT ana.segrt@timingljubljana.si
Koordinator: Žiga ČERNE ziga.cerne@timingljubljana.si

UPRAVNI ODBOR

Predsednik: dr. Domen TROBEC
Direktorica: Barbara ŽELEZNIK
Član: Luka GRAHEK
Član: Jernej REBOLJ
Član: Miran TABORSKI
Član: Jure ZUPAN

NADZORNI ODBOR

Predsednica: Maruša PENZEŠ
Član: Stasil BURJA
Član: Gojko ZALOKAR

DISCIPLINSKA KOMISIJA

Predsednica: Romana AVGUŠTIN
Član: Jan BLATNIK
Član: Taja FRANETIČ