Posodobljeno 20.12.2022 19:39
Rezultati (Lenex datoteka)
 
M/MŽ/W
Prosto/FreeProsto/Free
200mDirektno finaleOdprtoŠtartnaRezultati 50mDirektno finaleOdprtoŠtartnaRezultati
400mDirektno finaleOdprtoŠtartnaRezultati 200mDirektno finaleOdprtoŠtartnaRezultati
400mDirektno finaleOdprtoŠtartnaRezultati
 
Hrbtno/BackHrbtno/Back
50mDirektno finaleOdprtoŠtartnaRezultati 50mDirektno finaleOdprtoŠtartnaRezultati
200mDirektno finaleOdprtoŠtartnaRezultati 200mDirektno finaleOdprtoŠtartnaRezultati
 
Prsno/BreastPrsno/Breast
50mDirektno finaleOdprtoŠtartnaRezultati 50mDirektno finaleOdprtoŠtartnaRezultati
200mDirektno finaleOdprtoŠtartnaRezultati 200mDirektno finaleOdprtoŠtartnaRezultati
 
Delfin/FlyDelfin/Fly
50mDirektno finaleOdprtoŠtartnaRezultati 50mDirektno finaleOdprtoŠtartnaRezultati
200mDirektno finaleOdprtoŠtartnaRezultati 200mDirektno finaleOdprtoŠtartnaRezultati
 
Mešano/MedleyMešano/Medley
400mDirektno finaleOdprtoŠtartnaRezultati 400mDirektno finaleOdprtoŠtartnaRezultati
Rezultati (Lenex datoteka)
 
1 - 2.Kolo Ljubljanske regije - 20.12.2022 - 16:30
1.M/M200m Delfin/FlyDirektno finale16:30OdprtoŠtartnaRezultati
2.Ž/W200m Delfin/FlyDirektno finale16:35OdprtoŠtartnaRezultati
3.M/M200m Prosto/FreeDirektno finale16:35OdprtoŠtartnaRezultati
4.Ž/W200m Prosto/FreeDirektno finale17:15OdprtoŠtartnaRezultati
5.M/M400m Prosto/FreeDirektno finale17:35OdprtoŠtartnaRezultati
6.Ž/W400m Prosto/FreeDirektno finale18:00OdprtoŠtartnaRezultati
7.M/M200m Hrbtno/BackDirektno finale18:25OdprtoŠtartnaRezultati
8.Ž/W200m Hrbtno/BackDirektno finale18:55OdprtoŠtartnaRezultati
9.M/M400m Mešano/MedleyDirektno finale19:15OdprtoŠtartnaRezultati
10.Ž/W400m Mešano/MedleyDirektno finale19:20OdprtoŠtartnaRezultati
11.M/M200m Prsno/BreastDirektno finale19:25OdprtoŠtartnaRezultati
12.Ž/W200m Prsno/BreastDirektno finale19:40OdprtoŠtartnaRezultati
14.Ž/W50m Prosto/FreeDirektno finaleOdprtoŠtartnaRezultati
15.M/M50m Prsno/BreastDirektno finaleOdprtoŠtartnaRezultati
16.Ž/W50m Prsno/BreastDirektno finaleOdprtoŠtartnaRezultati
17.M/M50m Hrbtno/BackDirektno finaleOdprtoŠtartnaRezultati
18.Ž/W50m Hrbtno/BackDirektno finaleOdprtoŠtartnaRezultati
19.M/M50m Delfin/FlyDirektno finaleOdprtoŠtartnaRezultati
20.Ž/W50m Delfin/FlyDirektno finaleOdprtoŠtartnaRezultati