Posodobljeno 27.11.2021 12:31
Rezultati (Lenex datoteka)
 
M/MŽ/W
Prosto/FreeProsto/Free
100mDirektno finaleOdprtoŠtartnaRezultati 100mDirektno finaleOdprtoŠtartnaRezultati
800mDirektno finaleOdprtoŠtartnaRezultati 800mDirektno finaleOdprtoŠtartnaRezultati
1500mDirektno finaleOdprtoŠtartnaRezultati 1500mDirektno finaleOdprtoŠtartnaRezultati
 
Hrbtno/BackHrbtno/Back
200mDirektno finaleOdprtoŠtartnaRezultati 200mDirektno finaleOdprtoŠtartnaRezultati
 
Prsno/BreastPrsno/Breast
50mDirektno finaleOdprtoŠtartnaRezultati 50mDirektno finaleOdprtoŠtartnaRezultati
 
Mešano/MedleyMešano/Medley
400mDirektno finaleOdprtoŠtartnaRezultati 400mDirektno finaleOdprtoŠtartnaRezultati
Rezultati (Lenex datoteka)
 
1 - 2.Kolo Ljubljanske regije - 27.11.2021 - 8:30
1.M/M50m Prsno/BreastDirektno finale8:30OdprtoŠtartnaRezultati
2.Ž/W50m Prsno/BreastDirektno finale8:50OdprtoŠtartnaRezultati
3.M/M100m Prosto/FreeDirektno finale9:00OdprtoŠtartnaRezultati
4.Ž/W100m Prosto/FreeDirektno finale9:35OdprtoŠtartnaRezultati
5.M/M200m Hrbtno/BackDirektno finale9:50OdprtoŠtartnaRezultati
6.Ž/W200m Hrbtno/BackDirektno finale10:30OdprtoŠtartnaRezultati
7.M/M400m Mešano/MedleyDirektno finale10:50OdprtoŠtartnaRezultati
8.Ž/W400m Mešano/MedleyDirektno finale11:00OdprtoŠtartnaRezultati
9.M/M800m Prosto/FreeDirektno finale11:15OdprtoŠtartnaRezultati
10.Ž/W800m Prosto/FreeDirektno finale11:30OdprtoŠtartnaRezultati
11.M/M1500m Prosto/FreeDirektno finale11:50OdprtoŠtartnaRezultati
12.Ž/W1500m Prosto/FreeDirektno finale12:30OdprtoŠtartnaRezultati