Posodobljeno 10.6.2021 19:45
Rezultati (Lenex datoteka)
 
M/MŽ/W
Prosto/FreeProsto/Free
100mDirektno finaleOdprtoŠtartnaRezultati 100mDirektno finaleOdprtoŠtartnaRezultati
800mDirektno finaleOdprtoŠtartnaRezultati 800mDirektno finaleOdprtoŠtartnaRezultati
1500mDirektno finaleOdprtoŠtartnaRezultati 
 
Hrbtno/BackHrbtno/Back
200mDirektno finaleOdprtoŠtartnaRezultati 200mDirektno finaleOdprtoŠtartnaRezultati
 
Prsno/BreastPrsno/Breast
50mDirektno finaleOdprtoŠtartnaRezultati 50mDirektno finaleOdprtoŠtartnaRezultati
 
Mešano/MedleyMešano/Medley
400mDirektno finaleOdprtoŠtartnaRezultati 400mDirektno finaleOdprtoŠtartnaRezultati
Rezultati (Lenex datoteka)
 
1 - 2. Kolo Ljubljanske regije - 10.6.2021 - 16:30
1.M/M400m Mešano/MedleyDirektno finale16:30OdprtoŠtartnaRezultati
2.Ž/W400m Mešano/MedleyDirektno finale16:35OdprtoŠtartnaRezultati
3.M/M100m Prosto/FreeDirektno finale16:45OdprtoŠtartnaRezultati
4.Ž/W100m Prosto/FreeDirektno finale17:05OdprtoŠtartnaRezultati
5.M/M200m Hrbtno/BackDirektno finale17:15OdprtoŠtartnaRezultati
6.Ž/W200m Hrbtno/BackDirektno finale17:40OdprtoŠtartnaRezultati
7.M/M50m Prsno/BreastDirektno finale17:55OdprtoŠtartnaRezultati
8.Ž/W50m Prsno/BreastDirektno finale18:05OdprtoŠtartnaRezultati
9.M/M800m Prosto/FreeDirektno finale18:10OdprtoŠtartnaRezultati
10.Ž/W800m Prosto/FreeDirektno finale18:20OdprtoŠtartnaRezultati
11.M/M1500m Prosto/FreeDirektno finale19:10OdprtoŠtartnaRezultati